En els nostres establiments de mobles a Barcelona trobaràs el que busques: qualitat, servei i disseny amb excel•lent relació qualitat-preu. T’oferim magnífiques propostes amb múltiples possibilitats gràcies a una extensa selecció de mobiliari de diferents estils, acabats i preus.

Horaris de les nostres botigues de mobles a Barcelona:
Dilluns a Dissabtes: 10:00-13:30 & 17:00-20:15
*Hores concertades de 13:30 a 17:00

 

Carrer de Sants 45, 08014

Carrer de Rocafort 100, 08015

  /  Política de Privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT – Protecció de dades de caràcter personal.

Solanas Muebles i Decoració, S.L. informa als usuaris d’aquest servei web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Solanas Muebles i Decoració, SL informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquest web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer.

Quina és la finalitat d’aquest fitxer?

La finalitat d’aquest fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió administrativa i comercial de l’empresa.

L’usuari d’aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veraces. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l’esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l’usuari presta el seu consentiment per al’enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Solanas Muebles i Decoració, SL a l’adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per al’accés als serveis prestats per Solanas Mobles i Decoració, SL oa qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment l’enviament de tals comunicacions mitjançant sol · licitud a través de canals específicament habilitats per a això. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Solanas Mobles i Decoració, SL, podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.

A qui poden contactar?

Podeu dirigir-se a Solanas Muebles i Decoració, SL, domiciliat al C / Riego, 22 08015 – Barcelona o enviar un correu electrònic a solanasmobles_victor@hotmail.com, per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició.

Solanas Muebles i Decoració, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Solanas Muebles i Decoració, SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.